هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی سماموس
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/02/10 پنج شنبه 1399/02/11 جمعه 1399/02/12
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 3035 3035 3035 2530 2530 2030 2530 2530 2030
دمای قله (سلسيوس): -3-2 -3-2 -2-1 -3-1 -10 -20 -41 2-2 34
سوز باد (سلسيوس): -10-10 -10-10 -9-8 -10-8 -7-6 -8-6 -11-5 -3-3 -1-1
احتمال وقوع پديده (%): 80 80 80 90 90 10 10 50 10
نوع بارش: برف برف برف برف برف برف - - -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]