هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی سماموس
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/05/01 پنج شنبه 1399/05/02 جمعه 1399/05/03
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2530 3545 2530 2530 3035 3035 2540 3035 2025
دمای قله (سلسيوس): 1113 1415 1213 1214 1518 1416 1315 1713 1617
سوز باد (سلسيوس): 811 1212 1011 1012 1317 1214 1113 1617 1516
احتمال وقوع پديده (%): 80 90 90 90 90 40 20 50 50
نوع بارش: رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ - - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]