هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی

تغییر آب‌وهوا و میراث جهانی

تغییر آب‌وهوا و میراث جهانی

خوش‌رفتار، رضا، خوش‌اخلاق، فرامرز، فرید‌مجتهدی، نیما،‌ سیفی‌پور،زهره،‌1394‌، تغییر آب‌وهوا و میراث جهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی زنجان.
بدون شک یکی از مولفه‌های اصلی در مبحث تغییر آب‌وهوا، علاوه بر شناسائی و پیش‌بینی روند تغییرهای احتمالی، بحث اثرهای این پدیده بر دیگر سامانه‌های طبیعی کره زمین همچون زیست کره، یخ‌کره، آب‌کره و ... است. این اثرها و تغییرهای احتمالی دارای رابطه‌ای متقابل هستند و بازخورد آن نیز منجر به تغیرهای محیطی و به تبع آن آب‌وهوایی می‌شود.
در این مطالعه نه تنها میراث‌های یخچال‌های کوهستانی، تنوع زیستی دریایی، تنوع زیستی خشکی که هرگونه زیان و تغییری در آن‌ها می‌تواند حیات انسان را به مخاطره بیاندازد، بررسی شده است بلکه به جنبه‌های معنوی ، یعنی میراث‌های معنوی می‌پردازد. میراث‌های معنوی که در این اثر به آن‌ها پرداخته شده جایگاه‌ها و محوطه‌ها باستانی و تاریخی هستند. با توجه به تنوع بوم‌سامانه‌ها در ایران و وجود مناطق حفاظت شده با درجه‌بندی‌های مختلف و وجود صدها محوطه و جایگاه‌ی باستانی، انجام چنین مطالعه‌هایی در ایران ضروری می‌نماید، امری که نباید از آن غافل ماند. یک مطالعه‌ی جامع در زمینه‌ی سناریوهای مختلف تغییر آب‌وهوا فلات ایران و انطباق یافته‌های آن با بحث حفاظت از میرا‌ث‌های طبیعی و معنوی ایران لازم است.
با انجام این‌گونه مطالعه‌ها، می‌توان با شناسائی کانو‌ن‌ها و جنبه‌هایی که آثار زیان‌باری در جهت حفاظت و پایداری این جایگاه‌ها به وجود می‌آورد، با اقدام‌های انطباقی و همچنین پیش‌گیرانه دوام ارزش‌های مادی و معنوی این مکان‌ها را به نسبه پایدار کرد. اثر پیش‌رو به بررسی اثرهای تغییر آب‌وهوا بر میراث‌های بشری طبیعی و انسانی می‌پردازد. از همین رو، کمک شایانی به آشنایی مخاطبان فارسی زبان با اثرهای احتمالی تغییر آب‌وهوا دارد.
نوشتار پیش‌رو به ویژه جهت مطالعه کارشناسان و دانشجویان رشته‌های علوم محیطی چون جغرافیا، محیط‌زیست، منابع طبیعی، اکولوژی، باستان‌شناسی و مدیریت بحران و ... می‌تواند موثر باشد.

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]