هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی سهند
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/01/27 پنج شنبه 1399/01/28 جمعه 1399/01/29
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 1520 1520 3035 3540 3540 3540 2025 2025 2025
دمای قله (سلسيوس): -7-5 -5-4 -6-5 -6-4 -4-3 -6-5 -6-5 -5-5 -6-5
سوز باد (سلسيوس): -13-12 -11-10 -14-14 -15-13 -12-11 -15-14 -13-12 -12-11 -13-12
احتمال وقوع پديده (%): 10 30 10 10 10 60 70 70 70
نوع بارش: - - احتمال کولاک هوای خوب احتمال کولاک هوای خوب احتمال کولاک هوای خوب برف پراکنده احتمال کولاک موقتی برف پراکنده احتمال کولاک موقتی برف پراکنده احتمال کولاک موقتی -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]