هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی سهند
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/05/01 پنج شنبه 1399/05/02 جمعه 1399/05/03
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 3050 5060 3035 3035 4050 3040 2535 4050 2535
دمای قله (سلسيوس): 1011 1214 810 79 1012 911 811 1211 911
سوز باد (سلسيوس): 77 811 46 35 68 57 48 911 68
احتمال وقوع پديده (%): 10 60 30 50 60 60 10 50 20
نوع بارش: - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]