هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی سبلان
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/02/10 پنج شنبه 1399/02/11 جمعه 1399/02/12
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2530 3540 2530 2025 2530 2025 2530 3540 2530
دمای قله (سلسيوس): -16-15 -15-14 -15-14 -15-14 -13-12 -14-13 -16-13 -11-15 -13-11
سوز باد (سلسيوس): -26-26 -27-26 -25-25 -24-24 -23-22 -23-23 -26-23 -21-21 -23-21
احتمال وقوع پديده (%): 10 80 40 80 90 20 10 70 10
نوع بارش: برف برف برف

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]