هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی سبلان
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/05/01 پنج شنبه 1399/05/02 جمعه 1399/05/03
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 4050 5060 4050 4050 5060 3545 3550 4050 3540
دمای قله (سلسيوس): 23 45 23 01 23 01 02 23 12
سوز باد (سلسيوس): -5-4 -3-2 -5-4 -7-7 -5-5 -7-6 -7-5 -5-4 -6-5
احتمال وقوع پديده (%): 10 70 40 10 60 40 10 60 50
نوع بارش: - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]