هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی کوه هزار
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/01/27 پنج شنبه 1399/01/28 جمعه 1399/01/29
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 4550 5055 3540 4050 4550 4550 3540 4045 3540
دمای قله (سلسيوس): -3-1 -10 -3-1 -3-2 -3-2 -4-2 -3-1 -1-1 -10
سوز باد (سلسيوس): -12-9 -9-8 -11-9 -11-11 -12-11 -13-11 -11-9 -9-9 -8-7
احتمال وقوع پديده (%): 10 30 70 80 80 40 70 70 20
نوع بارش: احتمال کولاک هوای خوب احتمال کولاک هوای خوب احتمال رعدوبرق و تگرگ برف احتمال رعدوبرق و تگرگ برف و کولاک احتمال رعدوبرق و تگرگ - احتمال رعدوبرق و تگرگ احتمال رعدوبرق و تگرگ -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]