هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی قاش مستان
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/02/10 پنج شنبه 1399/02/11 جمعه 1399/02/12
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 3035 5055 3540 2030 2530 2530 3035 3540 3035
دمای قله (سلسيوس): -6-4 -5-4 -8-6 -8-6 -6-5 -8-6 -7-5 -6-4 -8-6
سوز باد (سلسيوس): -14-12 -15-14 -18-15 -15-14 -14-13 -16-14 -16-14 -15-14 -17-15
احتمال وقوع پديده (%): 10 30 10 80 80 40 30 70 20
نوع بارش: احتمال کولاک هوای خوب احتمال کولاک هوای خوب - - برف احتمال رعدوبرق و تگرگ برف و کولاک احتمال رعدوبرق و تگرگ احتمال کولاک احتمال رعدوبرق و تگرگ -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]