هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی درفک
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/02/10 پنج شنبه 1399/02/11 جمعه 1399/02/12
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2530 2530 2025 2025 2025 2025 1520 2530 1520
دمای قله (سلسيوس): 12 12 11 11 23 34 -12 52 67
سوز باد (سلسيوس): -5-4 -5-4 -4-5 -4-5 -3-2 -1-1 -6-3 11 34
احتمال وقوع پديده (%): 90 90 90 90 70 10 10 50 10
نوع بارش: باران باران باران باران - - - باران -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]