هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی دماوند
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/05/01 پنج شنبه 1399/05/02 جمعه 1399/05/03
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2030 3040 2030 4050 4050 3040 4050 5060 3035
دمای قله (سلسيوس): -5-4 -7-5 -8-6 -8-6 -7-5 -8-6 -8-6 -7-4 -8-6
سوز باد (سلسيوس): -12-12 -16-14 -15-14 -18-16 -17-15 -17-15 -18-16 -18-16 -17-15
احتمال وقوع پديده (%): 5 5 40 5 5 5 5 20 20
نوع بارش: - - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ - - - - - -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]