هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی دماوند
تاريخ و روز: پنج شنبه 1399/04/12 جمعه 1399/04/13 شنبه 1399/04/14
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 4050 5060 3035 3035 3545 3035 3035 4050 3035
دمای قله (سلسيوس): -7-6 -5-4 -7-6 -6-5 -5-3 -5-4 -4-3 -3-6 -6-4
سوز باد (سلسيوس): -17-16 -15-14 -16-15 -14-14 -14-12 -13-12 -12-11 -11-11 -14-12
احتمال وقوع پديده (%): 80 80 20 20 80 20 20 80 20
نوع بارش: رگبار برف رگبار برف - - رگبار برف - - رگبار برف -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]