هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی بغرو
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/02/10 پنج شنبه 1399/02/11 جمعه 1399/02/12
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 3035 3035 2030 1520 2530 1520 2530 3540 2530
دمای قله (سلسيوس): -2-1 -2-1 -2-1 -20 12 23 -30 -2-1 56
سوز باد (سلسيوس): -9-8 -9-8 -8-8 -7-5 -5-4 -2-1 -10-6 -10-3 11
احتمال وقوع پديده (%): 90 90 90 50 90 10 10 70 10
نوع بارش: باران و برف باران و برف برف - باران - - باران -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]