هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی آزادکوه
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/01/27 پنج شنبه 1399/01/28 جمعه 1399/01/29
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2025 1520 2530 2025 2025 2530 2530 2530 2530
دمای قله (سلسيوس): -12-10 -10-9 -11-10 -9-7 -7-6 -10-8 -10-9 -12-10 -11-9
سوز باد (سلسيوس): -20-19 -17-17 -20-19 -17-15 -14-14 -19-17 -19-18 -21-18 -20-18
احتمال وقوع پديده (%): 10 30 10 10 10 20 70 70 70
نوع بارش: - - - - - - برف پراکنده احتمال کولاک موقتی احتمال کولاک موقتی احتمال کولاک موقتی برف پراکنده احتمال کولاک موقتی احتمال کولاک موقتی احتمال کولاک موقتی برف پراکنده احتمال کولاک موقتی احتمال کولاک موقتی احتمال کولاک موقتی

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]