هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی

مقالات هواشناسی

شواهد ژئومورفولوژیکی یخچال‌های کوهستانی پلئیستوسن پایانی در کوه شاه البرز-البرز غربی
سازوکار شکل گیری باد گرمش در البرز
تحلیل همدیدی-دینامیکی مخاطره باد گرمش در حاشیه جنوب غربی دریای خزر
شواهد ژئومورفولوژی آثار یخچالی در عصر پلئیستوسن (نمونه موردی: حوضه دشت ابراهیم آباد-یزد)
تأثیر مورفولوژی دامنه‌ها در تحول سیرک‌های یخچالی اشترانکوه
شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی پلئیستوسن در دامنه شمالی کوه خشچال (البرز غربی)
مناطق مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک کنونی و آخرین دوره یخچالی در کوهستان بیدخوان
بررسی شواهد ژئومورفولوژیکی یخچالی کواترنری در ارتفاعات شمال شرق ایران (مطالعه موردی: رشته کوه بینالود)
نقش یخچال‌های ایران بر جریان رودخانه‌ها و برآوردی از حجم آن‌ها
پردازش و تفسیر داده‌های رادار نفوذی به زمین (GPR)، به منظور تعیین ضخامت و توپوگرافی بستر یخچال علم کوه
بازسازی برف مرزهای آخرین دوره‌ی یخچالی با شواهد دوره‌های یخچالی در زاگرس شمال غربی (مطالعه موردی: تاقدیس قلاجه)
شواهد ریخت‌شناسی (ژئومورفولوژی) یخچالی کواترنری در البرز غربی: دامنه شمالی کوه سیالان
بررسی یخچال طبیعی علم چال با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
شواهد ژئومورفولوژيكي مرزهاي يخچالي در دامنه‌هاي كركس
بررسی لندفرم دره های یخچالی (مطالعه موردی: دره‌های یخچالی کوهستان سهند)
ژئومورفولوژی یخچالهای زردکوه، بررسی اشکال ژئومورفولوژیک و حدود گسترش آن‌ها
ژئومورفولوژی یخچال‌های علم کوه
بازسازی برف مرزهای پلیوستوسن درحوضه‌ی جاجرود
اندازه گیری حرکت سالیانه یخچال‌های علم کوه
بازسازي برفمرزهاي يخچالي كواترنر در كوهستان بيدخوان ( استان كرمان)
بررسی اشکال کارستی در توده کوهستانی درفک-گیالن
بررسی مواریث ژئوفرم‌های یخچالی کواترنر و تغییرات سیستم‌های مورفوکلیماتیک و مورفودینامیک در حوضه خضرآباد-یزد
تعیین حدود مناطق مورفودینامیکی و مورفوکلیماتیکی کواترنری در حوضه جاجرود
رفتارشناسي باد در ايستگاه‌هاي کوهستاني البرز غربي تحت تاثير واداشت‌هاي محيطي
مطالعه برف مرز کوهستان سبلان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست
کاربرد فناوری های نوین در بررسی روند یخچال‌های سبلان
رده بندی سیرکهای یخچالی پلیستوسن پسین در ارتفاعات گرین زاگرس
اثرات باد گرمش بر وضعیت جوی ایستگاه همدیدی رشت

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]