هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی الوند
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/01/27 پنج شنبه 1399/01/28 جمعه 1399/01/29
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2025 2530 2025 2025 2530 2025 1525 3040 2530
دمای قله (سلسيوس): -4-2 -10 -3-1 -2-1 01 -3-1 -10 -4-2 -3-2
سوز باد (سلسيوس): -10-8 -7-6 -9-7 -8-7 -6-5 -9-7 -6-6 -12-7 -10-9
احتمال وقوع پديده (%): 10 30 10 10 10 10 20 40 20
نوع بارش: - - - - - - - - برف پراکنده و احتمال رعد و برق

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]