هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی علم کوه
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/02/10 پنج شنبه 1399/02/11 جمعه 1399/02/12
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2535 3035 2530 2530 4045 3035 3035 3035 2530
دمای قله (سلسيوس): -14-13 -13-12 -14-12 -14-12 -12-11 -11-10 -13-11 -10-13 -10-8
سوز باد (سلسيوس): -24-24 -23-23 -24-22 -24-22 -23-23 -21-20 -23-21 -19-19 -19-17
احتمال وقوع پديده (%): 70 70 90 90 70 20 20 60 10
نوع بارش: برف برف برف برف برف - - برف -

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]