هواشناسی کوهستان بولتن پيشبينی کوهستان هشدار پايش و توسعه مقالات و کتب مرتبط تماس با ما ارسال عکس معرفی
پيش بينی وضعيت جوی علم کوه
تاريخ و روز: چهارشنبه 1399/05/01 پنج شنبه 1399/05/02 جمعه 1399/05/03
صبح ظهر شب صبح ظهر شب صبح ظهر شب
وضعيت جوی:
بيشينه باد (km/h): 2535 3040 3045 4050 4050 4050 5060 6070 3040
دمای قله (سلسيوس): 23 47 24 34 46 34 23 43 23
سوز باد (سلسيوس): -3-3 -12 -4-2 -3-3 -20 -3-3 -5-5 -3-2 -4-3
احتمال وقوع پديده (%): 5 10 30 10 10 10 10 50 50
نوع بارش: - - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ - - - - رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ رگبار و احتمال رعدوبرق و تگرگ

هواشناسی کوهستان | بولتن | پايش و توسعه | مقالات و کتب مرتبط | تماس با ما | ارسال عکس | معرفی

الوند | آزادکوه | بغرو | تفتان | توچال | درفک | دماوند | سبلان | سماموس | سنبران | سهند | شاه معلم | علم کوه | قاش مستان | هزار

طراحی و اجرا: حسین حسين پور [هواشناسی استان گيلان]