۱۳۹۵ جمعه ۱ بهمن
اخطاریه: افزایش سرعت باد و ارتفاع موج در سواحل جنوبی دریای خزر از روز `پنجشنبه 95/10/30 تا دوشنبه 95/11/04.
خدمات
پیوندهای مرتبط
نظرسنجی
1395/11/01  (منطقه 2) : نقشه‌هاي پيش يابي نشان دهنده تقویت مجدد هوای پرفشار مستقر برروی سواحل جنوبی دریای خزر از روز پنجشنبه تا شنبه می باشد . وزش باد «حداكثر 14 متربرثانيه در سواحل» ، ارتفاع موج «حداكثر 5/2 متر در سواحل»
جھت آگاھی از پیش بینی ، روی مناطق مورد نظر کلیک نمایید