دوشنبه، ۷ بهمن ، ۱۳۹۸   

   

پیش بینی وضعيت جوی شهر بندرانزلی (صفحه پیش بينی شهرها):

 

روز پیش بینی بیشینه دما کمینه دما احتمال بارش بیشینه رطوبت کمینه رطوبت سرعت باد سمت باد
 
 
 
 
 
 

گراف دمایی شهر بندرانزلی (کمينه دما ساعت 6:30 و بيشينه دما ساعت 18:30 هر روز اندازه‌گيری می‌شود):

مرورگر شما از نمایش نمودار ناتوان است