سه شنبه، ۱۷ تیر ، ۱۳۹۹   

جهت مشاهده اطلاعات بویه موج نگار بندرکیاشهر اينجا کليک نماييد.

به منظور مشاهده پیش بینی، روی منطقه مورد نظر کلیک نمایید:


منطقه يک منطقه دو منطقه سه منطقه چهار منطقه پنج

    بیشینه ارتفاع موج بیشینه سرعت باد سمت وزش
ساحل      
  نزدیک ساحل      
  دور از ساحل      
 

    بیشینه ارتفاع موج بیشینه سرعت باد سمت وزش
ساحل      
  نزدیک ساحل      
  دور از ساحل