پخش برنامه معرفی فعالیت‌ها و خدمات هواشناسی از سیمای استانی شبکه باران

 

 

 

در پی فعالیت‌ها و خدمات مستمر هواشناسی استان گیلان و همچنین در راستای اجرای یک درصد اعتبارات هزینه‌ای جهت فرهنگ‌سازی دستگاه‌های اجرایی برای معرفی فعالیت‌ها و خدمات خود، این موارد در غالب چندین برنامه از شبکه استانی پخش گردید.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، با برگزاری جلسات کارشناسی در اداره کل هواشناسی با حضور محمد دادرس مدیر کل هواشناسی استان گیلان و کارشناسان بخش‌های مختلف چگونگی تهیه و تدوین این برنامه‌ها از نظر محتوایی و اقناع کردن مخاطبین استانی برای شناسائی کامل هواشناسی استان گیلان و خدمات و فعالیت‌هایی که به طور شبانه روز انجام می‌دهد، تبادل نظر صورت گرفت. در نهایت پس از جمع بندی و تصویربرداری‌های لازم و انجام مصاحبه‌های مختلف با ارائه به صدا و سیمای استان گیلان ضمن تهیه یک برنامه مستقل در داخل برنامه فرهنگی و اجتماعی مهتاب شبان در طول فصل تابستان و ارائه توصیه‌های هواشناسی کشاورزی بصورت زنده تلویزیونی و با حضور کارشناس هواشناسی در شب‌های یکشنبه و همچنین برنامه زنده رادیویی برای ارائه توصیه‌های هواشناسی کشاورزی سه برنامه مستقل پانزده دقیقه‌ای برای معرفی کلیه امکانات، فعالیت‌ها و خدمات هواشناسی و انجام مصاحبه‌های متعدد و تصویربرداری از امکانات هواشناسی استان گیلان نیز تهیه شد که در شبکه باران استان گیلان و در پربیننده‌ترین ساعات برنامه‌های سیما در طول هفته گذشته پخش گردید.

 

آخرین اخبار: