یکشنبه، ۲۴ شهریور ، ۱۳۹۸

شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا

هوای حاضر استان های کشور

هوای حاضر استان اردبیل

استان گیلان استان گیلان