سه شنبه، ۳ اردیبهشت ، ۱۳۹۸

شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا

جھت مشاهده پیش بینی، روی منطقه مورد نظر کلیک نمایید:


منطقه يک منطقه دو منطقه سه منطقه چهار منطقه پنج


    بیشینه ارتفاع موج بیشینه سرعت باد جهت وزش
ساحل      
  نزدیک ساحل      
  دور از ساحل      
 

    بیشینه ارتفاع موج بیشینه سرعت باد جهت وزش
ساحل      
  نزدیک ساحل      
  دور از ساحل