مشارکت مدیرکل هواشناسی در جلسات مدیریت بحران کرونا

 

مشارکت مستمر مدیرکل هواشناسی استان گیلان در جلسات مدیریت بحران کرونا در استانداری گیلان

 

 

 

با توجه به اهمیت شرایط جوی در روزهای اخیر، مدیرکل هواشناسی استان گیلان با دعوتِ استاندار محترم گیلان در جلسات برگزار شده درخصوص مدیریت بحران کرونا در استان گیلان حضور مستمر داشته است.

 

 

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان گیلان، محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیلان با دعوت دکتر زارع استاندار محترم گیلان در جلساتی که درخصوص مدیریت و جلوگیری از انتشار کرونا ویروس در استان گیلان برگزار گردیده، حضور مهم و تأثیرگذاری داشته است. استان گیلان با توجه به مسافرپذیر بودن آن و همچنین افزایش ورود مسافر به آن در چند روز گذشته از لحاظ کنترل این ویروس جایگاه بسیار مهمی در سطح کشور دارد و اطلاع یابی از شرایط جوی در این مواقعِ حساس می‌تواند کمک بزرگی به مجریان امر و دستگاه‌های درگیر در این خصوص داشته باشد. در راستای ایفای نقش مؤثر و ارتقاء این جایگاه، هواشناسی استان مبادرت به بارگذاری پیام‌ها و تصاویر بهداشتی درخصوص  چگونگی مبارزه با کرونا ویروس بر روی سیستم نمایشی مستقر در محوطه استانداری گیلان کرد و همچنین مدیرکل هواشناسی استان گیلان با حضور مستمر در  جلسات مربوط به این مسئله در استانداری گیلان و ارائه گزارش‌های روزانه در پیشیرد مناسب برنامه‌های عملیاتی و کنترل این مسئله نقش مهم هواشناسی را برای سایر اعضاء بیان کرد.

آخرین اخبار: