شنبه، ۱۴ تیر ، ۱۳۹۹   


آخرين تصاوير ماهواره گیلان


آخرین تصاوير ماهواره از پوشش ابرهای متوسط و بالا


×

آخرین تصاوير ماهواره از پوشش ابرهای پايين


×

آخرین تصاوير ماهواره از ابرهای جوششی


×

آخرین تصاوير ماهواره از گرد و خاک


×

آخرین تصاوير ماهواره از انواع ابرها و پوشش گیاهی


×