جمعه، ۲۴ آبان ، ۱۳۹۸

شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا            1- طی جمعه لغايت دوشنبه، وزش باد و بارندگی گاهی شديد يا خيلی شديد پيش‌بينی می‌شود. از استقرار در حاشيه رودخانه‌ها و مسيل‌ها خودداری شود. 2- با توجه به کاهش دما، بارش در ارتفاعات به صورت برف پيش‌بينی می‌شود، رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی و گردنه‌های برفگير را دارند، زنجير چرخ و تجهيزات لازم را همراه داشته باشند. 3- باتوجه به پيش‌بينی کاهش محسوس دما تا اواسط هفته آينده، بخش‌های مختلف اجرايی و کشاورزی تمهيدات لازم را به عمل آورند. در طی اين مدت شرايط برای کليه فعاليت‌های دريايی نامناسب می‌باشد.

جهت مشاهده پيش‌بينی دريايی اينجا کليک نماييد.

گزارش بويه موج نگار بندرکیاشهر


گراف دمای آب و دمای هوا:

گراف ارتفاع موج:

گراف سرعت باد:

آخرين داده‌های بويه کياشهر:

تاريخ ساعت m/s سرعت باد m/s باد گاستی ° سمت باد °C دمای هوا °C دمای آب m ارتفاع موج s دوره موج