چهارشنبه، ۲۹ آبان ، ۱۳۹۸

شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا                                                                شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا                                                                شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا                                                                شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا                                                                شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا                                                                شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا                                                                شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا                                                                شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا

گزارش بیشینه و کمینه 05

گزارش 05، رأس ساعت 8:30 صبح هر روز بروز رسانی می‌شود.

در این گزارش دما بر حسب درجه سلسیوس و رطوبت برحسب درصد می‌باشد.


گرمترین نقطه ایران  

دما:

 
سردترین نقطه ایران  

دما:

 

نام ایستگاه بیشینه دما کمینه دما بیشینه رطوبت کمینه رطوبت
آستانه اشرفيه
ازبرم (سیاهکل)
اسب وونی
املش
بندرآستارا
بندرانزلی
بندرکیاشهر
تالش
جيرکول
جيرنده
دیلمان
رشت (فرودگاه)
رشت (کشاورزی)
رودبار
رودسر
فومن
لاهیجان
ماسوله
منجیل