جمعه، ۲۴ آبان ، ۱۳۹۸

شعار سال 2019 سازمان جهانی هواشناسی : خورشيد ؛ زمين ؛ هوا            1- طی جمعه لغايت دوشنبه، وزش باد و بارندگی گاهی شديد يا خيلی شديد پيش‌بينی می‌شود. از استقرار در حاشيه رودخانه‌ها و مسيل‌ها خودداری شود. 2- با توجه به کاهش دما، بارش در ارتفاعات به صورت برف پيش‌بينی می‌شود، رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی و گردنه‌های برفگير را دارند، زنجير چرخ و تجهيزات لازم را همراه داشته باشند. 3- باتوجه به پيش‌بينی کاهش محسوس دما تا اواسط هفته آينده، بخش‌های مختلف اجرايی و کشاورزی تمهيدات لازم را به عمل آورند. در طی اين مدت شرايط برای کليه فعاليت‌های دريايی نامناسب می‌باشد.

دمای بيشينه و کمينه طی 24 ساعت اخير (درجه سلسيوس)

به روز رسانی دمای کمينه: ساعت 6:30 صبح هر روز

به روز رسانی دمای بيشينه: ساعت 18:30 عصر هر روز

نام ایستگاه دمای بيشينه دمای کمينه
آستانه اشرفيه
ازبرم (سیاهکل)
اسب وونی
املش
بندرآستارا
بندرانزلی
بندرکیاشهر
تالش
جيرکول
جيرنده
دیلمان
رشت (فرودگاه)
رشت (کشاورزی)
رودبار
رودسر
فومن
لاهیجان
ماسوله
منجیل