دوشنبه، ۲۳ تیر ، ۱۳۹۹   

در اين قسمت مقدار بارش در بازه زمانی سال آبی نشان داده می‌شود:

توجه: شروع سال آبی در ایران از ابتدای پائیز است. به این ترتیب یک سال آبی در ایران از ۱ مهرماه شروع می‌شود و تا ۳۱ شهریور سال بعد ادامه می‌ياید.

ميزان بارش سال آبی 1399 - 1398 ايستگاه‌های استان (به ميليمتر):

توجه: اين قسمت تا پايان سال آبی 1398 - 1399 به طور روزانه بروز رسانی می شود.

آخرين بروزرسانی:

آستانه اشرفيه
اسبه وونی
املش
بندرانزلي
بندرآستارا
بندركياشهر
تالش
جيرکول
جيرنده
ديلمان
رشت (فرودگاه)
رشت (کشاورزی)
رضوانشهر
رودبار
رودسر
سیاهکل
شوییل
صومعه سرا
فومن
لاهيجان
ماسوله
منجيل
لوشان
پره سر

(1) مجموع بارش ايستگاه پره سر از 2 آبان 1398 محاسبه شده است.

ميزان بارش سال آبی 1398 - 1397 ايستگاه‌های استان (به ميليمتر):

بندر انزلی 2169.6
بندر آستارا 2057.7
رودسر 1824.3
لاهيجان 1783.2
رشت (فرودگاه) 1538
رشت (کشاورزی) 1476.7
تالش 1367.8
ماسوله 1118.2
بندرکياشهر 1066.6
رودبار 512.9
جيرنده 449.4
ديلمان 396
منجيل 307.2