قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه

1- راهبرد زیر شاخص مشارکت در کاربر پسند بودن تارنما
در رابطه با نماگر قابلیت شخصی سازي، جستجوي پیشرفته و اجراي در کلیه مرورگرها و اجرا بر روي دستگاه هاي قابل حمل بصورت واکنشگرا در سایت اداره کل هواشناسی استان گیلان رعایت شده است.

 

2- راهبرد مشارکت در زیر شاخص شفافیت تارنما
در رابطه با نماگر ارتباط مستقیم مدیران در وب سایت و تاریخ هاي بروزرسانی و انتشار شناسنامه خدمات در منوي خدمات الکترونیک سایت اداره کل هواشناسی استان گیلان بطور کامل ارائه شده است.

 

3- راهبرد مشارکت کیفیت خدمات تارنما
با توجه به اطلاع رسانی خدمات در منوهاي خدمات الکترونیک و مشترکین بطور کامل و مجزا ارائه شده و آرشیو خبري مجزا نیز علاوه بر نمایش مهمترین اخبار در صفحه اصلی وجود دارد.

 

4- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري تارنما
در سایت اداره کل هواشناسی استان گیلان با استفاده از گزارش ويدئویی و صوتی وضعيت هوا امکان پشتیبانی از افراد کم توان وجود دارد و دستورالعمل بروزرسانی و استاندارد بودن نام دامنه و زمان بارگذاري رعایت گردیده است.

 

5- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
در تارنماي سایت اداره کل هواشناسی استان گیلان، سوالات متداول، پیوندها و اطلاعیه ها و اخطاریه هاي مهم وجود دارد.

 

6- راهبرد مشارکت در دسترس پذیري اطلاعات
در این وب سایت بیانیه حریم خصوصی و سطح توافق خدمات در منوي خدمات فناوري نیز وجود دارد.