شناسه خدمات هواشناسی

پیش بینی هوا و خدمات تخصصی هواشناسی (گروه های خاص کشاورزان،محیط زیست)

شرح خدمت:

ارائه خدمات ارسال داده های برخط به کاربران مختلف همانند سازمانها ، دستگاههای اجرایی ، نهادها و ارگانها- سامانه های پاسخگویی به کاربران عمومی ودرخواستهای داده هواشناسی ، ارائه محصولات مختلف هواشناسی به کاربران مختلف همانند سازمانها ، دستگاههای اجرایی ، نهادها ، مراکز علمی و پژوهشی

دریافت فرم شناسنامه خدمت

پیش بینی هوا و خدمات عامه هواشناسی

شرح خدمت:

ارائه خدمات عمومی هواشناسی، همانند اعلام وضعیت جوی ، پیش بینی وضع هوا ، اعلام هشدارهای جوی ، اعلام آلودگی وضع جوی

دریافت فرم شناسنامه خدمت

توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

شرح خدمت:

ارسال خدمات هواشناسی به کشاورزان ، نهادهای حاکمیتی ، تولید توصیه های کشاورزی در فاز اول و در فار بعدی تولید محصولات مختلف هواشناسی در مدیریت کلان شهری و سازه های بنیادی همانند سد و... تولید محصولات خاص امور صنعت ، تجارت ، صنعت توریسم. تولید محصولات خاص عموم مردم در حوزه خانگی و کاربردی.

دریافت فرم شناسنامه خدمت