برگزاری نشست تخصصی در راستای اجرای تفاهم نامه هواشناسی استان گیلان با پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی

 

مسائل اقلیمی و تراز آب دریای خزر و همچنین اکوسیستم ساحلی دریای خزر با توجه به وجود بیشترین سکونتگاه‌های جمعیتی در سواحل جنوبی این پهنه آبی از مهمترین زمینه‌های بررسی برای محققین می‌باشد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیلان در ابتدای این نشست ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان، در خصوص خدمات دریایی این اداره کل به کاربران مطالبی را بیان کرد. این مقام مسؤل نقش و تأثیرگذاری دریای خزر بر اقلیم و شرایط جوی و اقلیمی و سامانه‌های جوی که از استان گیلان به سمت شرق و مرکز کشور عبور می‌کنند را بسیار مهم ارزیابی کرده و نوسانات تراز این حوزه آبی و تأثیر آن بر اکوسیستم منطقه را موضوعاتی مهم برای پژوهش و مطالعه محققین دانست. در ادامه دکتر علیزاده معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی موضوع پژوهشی خود را که درخصوص روند تغییرات آب دریای خزر در دوره‌های تاریخی مختلف، عوامل تأثیرگذار بر این تغییرات و میزان تأثیر تغییرات بر سواحل استان، تالاب بندرانزلی و اکوسیستم منطقه بود ارائه کرد. مازیار غلامی سرپرست اداره پیش‌بینی موضوع پژوهشی نوسانات اقلیم (تراز و دمای آب) دریای خزر و حسین عابد رئیس کارگروه مطالعات هواشناسی استان گیلان مطالعه نوسانات دمای هوا در ایستگاه ساحلی بندرانزلی، را برای حاضرین در این نشست ارائه کردند. لازم به توضیح است که در این نشست علمی پژوهشی بیش از ۱۲ مرکز علمی و تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با دریا در استان گیلان حضور داشتند. در پایان جلسه نیز مقرر شد این جلسات پژوهشی، بصورت مستمر در هرکدام از مؤسسات علمی و تحقیقاتی شرکت‌کننده در جلسه برگزار گردد.