افزایش دمای سطح آب دریای خزر و کاهش تراز آب در این حوضه آبی

 

بررسی آماری، تراز آب ایستگاه بندرانزلی بیانگر آن است که تراز آب در این ایستگاه روند کاهشی مشخصی داشته و طی ۱۵ سال اخیر این روند بصورت بارزی مشهود است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان در نشست تخصصی که در اداره کل هواشناسی استان گیلان با حضور جمعی از محققین دستگاه‌های تحقیقاتی و اجرایی استان برگزار گردید، مازیار غلامی سرپرست اداره پیش‌بینی هواشناسی گیلان با مطالعه تغییرات دمای سطح آب و تراز آب دریای خزر برای یک دوره ۳۰ ساله اذعان داشت که دمای سطح آب در این حوضه آبی روند افزایشی داشته است و میزان این افزایش در سه ناحیه (جنوبی، میانی و شمالی) بطور کمی متفاوت بوده است. بیشترین افزایش دمای سطح آب در بخش شمالی و کم‌عمق دریای خزر اتفاق افتاده است و در نواحی مرکزی و جنوبی شیب افزایش دما کمتر (بین ۰٫۰۷ تا ۰٫۰۹ درجه به ازای هر سال) بوده است. در عین حال این روند افزایش دما با افزایش تبخیر سطحی همراه بوده و می‌تواند بر کاهش تراز آب تأثیر مستقیم داشته باشد. کاهش تراز آب با روند افزایش دما و تبخیر سطحی در این حوضه آبی همراه بوده است. از سوی دیگر، از آنجا که بخش قابل ملاحظه‌ای از آب دریای خزر از طریق رودخانه ولگا تأمین می‌شود، میزان دبی این رودخانه نیز در تغییرات تراز آب تأثیر مستقیم دارد. بررسی‌ها حکایت از این دارد که دبی این رودخانه طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر روند کاهشی داشته است و میزان بارش (کم بارشی یا پربارشی) در حوضه آبریز رودخانه ولگا نقش کلیدی در دبی رودخانه و تراز آب خزر خواهد داشت. در عین اینکه بهره‌برداری از منابع آب این حوضه آبی (جهت مصارف کشاورزی و تولید انرژی) نیز برای کشور روسیه حائز اهمیت فراوان است.