شناسه خدمات هواشناسی

ارائه گزارشات اقلیم شناسی

جزییات خدمت | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت


ارایه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی

جزییات خدمت | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت 


پیش بینی هواشناسی هوانوردی

جزییات خدمت | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت 


پیش بینی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی

جزییات خدمت | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت


پیش بینی هواشناسی کشاورزی

جزییات خدمت | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت


پیش بینی هواشناسی آبشناسی

جزییات خدمت | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت


پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گردو خاک

جزییات خدمت | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت


پیش بینی هواشناسی جاده ای

جزییات خدمت | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت


خدمات عامه هواشناسی

جزییات خدمت  | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت


تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی

جزییات خدمت | شناسه خدمت | سوالات متداول | راهنمای خدمت


توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)

شرح خدمت:

ارسال خدمات هواشناسی به کشاورزان ، نهادهای حاکمیتی ، تولید توصیه های کشاورزی در فاز اول و در فار بعدی تولید محصولات مختلف هواشناسی در مدیریت کلان شهری و سازه های بنیادی همانند سد و... تولید محصولات خاص امور صنعت ، تجارت ، صنعت توریسم. تولید محصولات خاص عموم مردم در حوزه خانگی و کاربردی.

دریافت فرم شناسنامه خدمت