تکریم ارباب رجوع

طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع

مقدمه:

عبارتست از: به حداکثر رساندن مشارکت کارکنان در ارتقاء کیفیت طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری به منظور ارتقاء و حفظ کرامت مردم بوجود آمده است و اهم اهداف آن عبارتست از: ۱-اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی ۲-بازنگری،اصلاح و مهندسی مجدد روشهای انجام کار بمنظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم ۳-تدوین منشور اخلاقی سازمان ۴-نظر خواهی از مراجعان درباره کیفیت خدمت دهی و چگونگی بر خورد کارکنان ۵-ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان میشوند و بر خورد با کارکنان خطا کار کار آمدی نظام اداری به میزان رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده توسط دستگاههای دولتی سنجیده میشود و طرح تکریم ارباب رجوع زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی ،بعنوان بزرگترین سرمایه برای نظام اداری گردد. از جمله تاکتیکهای افزایش رضایتمندی مردم و ارتقاء سطح اعتماد عمومی میتوان به اقداماتی چون ارتقاء کیفیت ،سرعت و دقت در ارائه خدمات،اطلاع رسانی مناسب به مراجعین،اصلاح و مهندسی مجدد روشهای انجام کار و تدوین منشور اخلاقی اشاره کرد. طرح تکریم ارباب رجوع باید به دور از هر گونه شعار اجراء شود که هم در برگیرنده رضایتمندی مشتریان و هم بهره وری دولت باشد.ایجاد بهره وری صحیح از طریق بهبود در نرم افزارها امکانپذیر خواهد بود نه بهبود در سخت افزارهاو تکنولوژی. در جهت خارج نمودن طرح تکریم از شعارزدگی و نهادینه کردن آن در سازمان میبایست به آیتم هایی نظیر: نظام حقوق و دستمزد،رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان جذب و گزینش نیروها به صورت علمی و دقیق ارزشیابی مشاغل ،انضباط کاری و علاقه به کار و بالاخص آموزش در این خصوص توجهی خاص داشته باشیم. سرعت و دقت در پاسخگویی دو فاکتور اساسی در جلب رضایت ارباب رجوع است در واقع احترام به ارباب رجوع ،گشاده رویی در پاسخگویی وسایلی از این دست بخشی از قضیه است و بخش اصلی و مهم موضوع ارائه پاسخی درست و منطقی است که در اسرع وقت به ارباب رجوع داده شود بنابراین جدای از مثبت یا منفی بودن پاسخ صحیح و توام با دقت را با گشاده رویی و سعه صدر به موقع به اطلاع مراجعین برسانیم.تشکیل سایت اینترنتی میتواند به عنوان اولین و سریعترین گام در ارائه اطلاعات باشد. هوا واقلیم از مبا حث اصلی در مسا ئل جهانی محیط زیست وتوسعه بوده که امروزه جایگاه ویژه ای در صدر برنامه های کلان بین المللی دارد. هواشناسی دارای کاربرد گسترده وسیعی در زمینه های مختلف بوده که این گستردگی ووسعت زمینه ساز انجام مطالعات دقیق به منظور برنامه ریزی میباشد . با توجه به تاثیری که وقوع پد یده های مخرب طبیعی بر زندگی انسانها دارد، اهمیت آن بیش از بیش نمایان میشود . وظایف اساسی : وظیفه اصلی اداره کل هواشناسی استان احداث وتکمیل وتوسعه انواع ایستگاههای هواشناسی جمع آوری آمار اطلاعات مربوط به هوا واقلیم ،اجرای پروژه های تحقیقاتی ،صدور پیش بینی های به موقع و اطلاع رسانی در اسرع وقت وهمچنین همکاری با سایر سازمانها و ارگانها در انجام کارهای تحقیقاتی مشترک در زمینه های مختلف ( کشاورزی ، هیدرولوژی و...) می باشد .

منشور اخلاقی اداره کل هواشناسی گیلان

هركس برادر مسلمان خود را با كلمه اي لطف آميز تكريم كند و غم او را بزدايد همواره در سايه جاودان الهي است .

« حضرت رسول اكرم (ص)»

حضور به وقت در محل كار و ارايه خدمات به ارباب رجوع
متانت رفتار و خوش رويي نسبت به همكاران و ارباب رجوع 
ايجاد فضاي مطلوب و ارايه راهنمايي هاي لازم به مراجعه كنندگان 
جلب اعتماد و اطمينان مراجعه كنندگان در پاسخگويي و جلوگيري از سرگرداني آنان 
تلاش در ارايه خدمات به ارباب رجوع با توجه به درخواست آنان با رعايت ضوابط و دستورالعملهاي سازماني 
انجام وظايف توسط كاركنان در اسرع وقت منطبق بر قوانين و مقررات اداري 
هماهنگي لازم با همكاران در راستاي خدمات بهينه در اجراي امور محوله 
رعايت نظم و انضباط اداري 
پيگيري برنامه ها ، فعاليتها بر اساس زمانبندي با عنايت به اهداف سازماني 
راز داري و هودداري از افشاء اسناد محرمانه ، پرهيز از شايعه سازي ، تهمت ، دروغ و خبر چيني و هرگونه اقدامي كه در جهت تضعيف و صلب اعتماد باشد . 
توجه به نوع پوشش متناسب و هماهنگ با عرف و فرهنگ اداري 
استفاده مطلوب از امكانات و اموال اداري و جلوگيري از اسراف و مصارف بيهوده آنها 
اهميت دادن به ارتقاء دانش و بينش به عنوان وظيفه 
احساس مسئوليت نسبت به همكاران و سازمان متبوع خود 
استفاده صحيح و مناسب از اختيارات 
برقراري تعادل و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي 
پرهيز از استعمال دخانيات در محيط اداري 
توجه به پيشنهادات ، شكايات و انتقادات مراجعه كنندگان

ستاد تحول اداري و تكريم ارباب رجوع اداره كل هواشناسي استان گيلان