تحقیقات کاربردی

بولتن‌های ماهانه

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: خرداد ۱۳۹۹

 

 

براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش و دمای ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارند. با این توضیح که: بارش خرداد و تیر در محدوده نرمال و بارش مرداد ماه در نواحی غربی در حد نرمال و در نواحی مرکزی و شرقی حدود ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال می‌باشد. همچنین دماهای خرداد، تیر و مرداد استان گیلان غالباً در محدوده نرمال پیش‌بینی شده است. برای حوضه آبریز سد سفیدرود نیز شرایط بارش برای هر سه ماه نرمال می‌باشد. اما شرایط دما برای این حوضه در ماه‌های خرداد و تیر نرمال و در مرداد ماه ۱ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال پیش بینی شده است.[دریافت فایل کامل]


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۹

 

 

چکیده: طی اردیبهشت ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان روندی چندگانه داشت. در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، ایستگاه‌های بندر انزلی، لاهیجان و منجیل روند افزایشی، ایستگاه‌های آستارا، تالش، رودسر و جیرنده روند منفی و دیگر ایستگاه‌های استان روندی خنثی را نشان می‌دهند. توزیع مقادیر بارش طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان افزایشی بوده‌است. درمجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان بارش بیشتر از نرمال است. میانگین درصد افزایش بارش در استان ۴۵ درصد بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی بندرکیاشهر تا ۱۶۳ درصد و کمترین افزایش با رقم یک درصد در ایستگاه جیرنده بوده است. بیشترین و کمترین میزان بارش استان در دو ایستگاه هواشناسی ماسوله و منجیل به ترتیب به اندازه ۱۵۰ و ۳۲ میلی‌متر ثبت شده است. در تمامی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان، در اردیبهشت ماه ‎۱۳۹٩‏ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۵ هشدار زرد و ۵ هشدار نارنجی به منظور اطلاع‌رسانی درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف، رگبار تگرگ، مه و رعدوبرق صادر شود.


 

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۳۹۹

 

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی، بارش و دمای ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و بیش از نرمال دارد. با این توضیح که: بارش اردیبهشت، ۵ تا ۱۰ درصد بیش از نرمال و بارش خرداد و تیر غالباً در محدوده نرمال پیش‌بینی شده که برای حوضه آبریز سد سفیدرود نیز به همین صورت است. همچنین دماهای اردیبهشت، خرداد و تیر استان گیلان غالباً در محدوده نرمال پیش بینی شده است.[دریافت فایل کامل]


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۹

 

 

 

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت روندی کاهشی را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی فروردین ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان افزایشی بوده‌است. درمجموع از تمامی ایستگاه‌های گیلان بارش بیشتر از نرمال گزارش شد. میانگین درصد افزایش بارش در استان ۷۹ درصد بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی آستارا تا ۱۶۱ درصد و کمترین افزایش با رقم ۶ درصد در ایستگاه جیرنده می‌باشد. در فروردین ماه ۱۳۹۹ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۴ هشدار زرد، ۴ هشدار نارنجی و ۲ هشدار قرمز به منظور اطلاع‌رسانی در خصوص پدیده‌هایی جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف، رگبار تگرگ، مه و رعدوبرق صادر شود.


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۳۹۹

 

چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‎‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش و دمای فصل بهار ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و بیش از نرمال دارد. با این توضیح که بارش فروردین بیش از نرمال، بارش اردیبهشت نرمال و بیش از نرمال، و بارش خرداد نرمال و بیش از نرمال خواهد بود. همچنین دمای فروردین نرمال، دمای اردیبهشت نرمال و دمای خرداد بیش از نرمال خواهد بود.[دریافت فایل کامل]


 

 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۸

 

 

 

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۸ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‎های استان به غیر از ایستگاه‌های جنوبی روندی مثبت را نشان می‎دهد. توزیع مقادیر بارش در استان گیلان نامتوازن بوده است. در مجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان به غیر از ایستگاه‌های بندرانزلی و تالش، بارش بیشتر از نرمال است.

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۹۸

 

چکیده: در بهمن ماه ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‌های استان به غیر از ایستگاه‌های جنوبی، یعنی جیرنده و منجیل، روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی بهمن ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان نامتوازن بوده‌است. در مجموع در تمامی ایستگاه‌های گیلان به غیر از ایستگاه‌های جنوبی بارش بیشتر از نرمال است‌. بارش در ایستگاه منجیل و جیرنده کمتر از نرمال بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی بندرانزلی تا ۶۱/۸ درصد و کمترین افزایش با رقم ۱/۳ درصد در ایستگاه کشاورزی رشت بوده است. بیشترین و کمترین میزان بارش استان در دو ایستگاه هواشناسی بندرانزلی و منجیل به ترتیب به اندازه ۲۳۱/۲ و ۱۱/۸ میلی‌متر ثبت شده است. در تمامی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان، در بهمن ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۸ اطلاعیه و ۳ اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف، مه و رعدوبرق صادر شود. برف سنگین ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ پدیده شاخص این ماه استان بود.


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۸

 

بر اساس آخرین خروجی مراکز پیش‌بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (اسفند لغایت اردیبهشت ۱۳۹۹) متوسط بارش استان طی اسفند ماه بیش از نرمال (بطور متوسط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد)، بتدریج با انتقال به فصل بهار و بخصوص طی فروردین ماه بارش کمتر از نرمال (بطور متوسط ۱۰ تا ۲۰ درصد) و در اردیبهشت ماه در حد نرمال می‌باشد. بارش در بعضی از استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود. [دریافت فایل کامل]


 

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۹۸

 

 

چکیده: طی دی ماه ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‎ها روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی دی ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان متوازن بوده است. بیشترین میزان افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۷۳ درصد و کمترین آن با رقم ۸/۷ درصد در ایستگاه جیرنده بوده است. بیشترین و کمترین بارش استان در دو ایستگاه هواشناسی بندرانزلی و جیرنده به ترتیب به اندازه ۱۹۱/۸ و ۲۳/۷ میلیمتر ثبت شده است. در تمامی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان در دی ماه ۱۳۹۸، حضور مداوم سامانه‎های جوی متنوع باعث شد که ۷ اطلاعیه و ۲ اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران، مه و رعدوبرق صادر شود.


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۸

 

براساس آخرین خروجی مراکز پیش بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (دی لغایت اسفند)، متوسط بارش استان، کمتر از نرمال (در بعضی مناطق استان حدود ۲۰ درصد کمتر از نرمال) و در بعضی از استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. بنظر می‌رسد کاهش بارش در نیمه اول زمستان محسوس بوده و در بعضی استان‌های غربی کشور نیز پیش‌بینی می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد متوسط دمای هوا در استان طی سه ماه آینده(بویژه طی ماه های دی و بهمن) حدود ۰٫۵ تا ۱٫۵ درجه بالاتر از نرمال باشد که این شرایط برای حوضه آبریز سفیدرود نیز پیش‌بینی‌می شود. [دریافت فایل کامل]


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۹۸

 

چکیده: طی آذر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در همه ایستگاه‌های استان به جز ایستگاه‌های کشاورزی رشت و تالش، روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی آذر ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان، نامتوازن بوده ‌است. در ایستگاه‌های کوهستانی ماسوله و جیرنده بارش کمتر از نرمال است‌ درحالی‌ که در تمام ایستگاه‌های جلگه‌ای استان به جزء کیاشهر و لاهیجان بارش بالاتر از نرمال است. کاهش بارش در لاهیجان نسبت به میانگین بلند مدت برابر با ۲۴ درصد است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی رودسر تا ۴۹ درصد بوده است. در آذر ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۴ اطلاعیه و ۲ اخطاریه جوی به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و برف صادر شود.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۹۸

 

چکیده: طی آبان ۱۳۹۸ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌ها رفتاری دوگانه دارد. ایستگاه‌های کوهستانی دمای هوای کمتر از میانگین بلند مدت را نشان می‌دهند که این مقدار منفی در جنوب گیلان و جلگه مرکزی و شرقی نیز دیده می‌شود. در حالیکه ایستگاه‌های غرب و شمال جلگه مرکزی، دارای مقادیر افزایشی بوده‌اند. این الگو در میزان بارش استان هم مشاهد می‌شود. با وجود اینکه تمامی ایستگاه‌های کوهستانی گیلان دارای بارشی بیشتر از نرمال بوده‌اند، در برخی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان همچون آستارا، تالش، لاهیجان، رودسر و کشاورزی رشت کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت رخ داده است. بیشترین کاهش بارش در ایستگاه هواشناسی آستارا تا ۵۰ درصد بوده است. در بقیه ایستگاه‌های جلگه‌ای همچون بندرانزلی، کیاشهر و فرودگاه رشت شاهد افزایش بارش می‌باشیم. در آبان ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۲ اطالعیه و ۵ اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند کاهش دما، وزش باد شدید، آب گرفتگی معابر، رگبار شدید باران و برف و رعد و برق صادر شود. نکته حائز اهمیت اینکه درمورخ ۲۷ آبان طی ۲۴ ساعت در بندر کیاشهر ۱۸۱ میلی‌متر بارش ثبت گردید.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۹۸

 

چکیده: طی مهر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های جلگه‌ای استان افزایش نشان می‌دهد. رکورد بیشینه دمای ایستگاه ماسوله در این ماه شکسته شد. در بیشتر ایستگاه‌های جلگه‎ای استان کاهش مشخص بارش نسبت به میانگین رخ داد. میانگین کاهش برابر ۴۲ درصد است. بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی بندرکیاشهر تا ۷۲ درصد بوده است. در مهرماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۲ اطلاعیه و ۲ اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعد و برق صادر شود. بارش سنگین باران در مناطق غربی (تالش، شفت و اسالم) و شرقی استان (رانکوه) منجر به سیل و خسارات مالی شد. بیشینه بارش در ایستگاه اقلیم‌شناسی خودکار املش برای ۲۰ و ۲۱ مهر، در طول زمان ۱۵ ساعت ۲۵۴ میلیمتر و در جیرکول رحیم‌آباد در طی یک ساعت، ۷۷ میلیمتر و در طی ۷ ساعت ۱۸۷ میلیمتر بارش ثبت شد.


پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۸

 

براساس آخرین خروجی مراکز پیش‌بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (آبان لغایت دی)، متوسط بارش استان، در حد نرمال (در بعضی مناطق استان حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال) و در استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم در بعضی استان‌ها (نظیر زنجان، کردستان) در حد نرمال و در بعضی دیگر کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. در عین حال به نظر می‌رسد که بارش در آبان و آذر نزدیک به نرمال باشد و با انتقال به فصل زمستان از بارش‌ها کاسته شود. [دریافت فایل کامل]


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۹۸

 

چکیده: طی شهریور ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان کاهش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل شاخصی بیشتر از میانگین بلندمدت بوده ‌است. در شهریورماه ۱۳۹۸ با نفوذ سه سامانه جوی قوی باعث بارش قابل توجه‌ای در بیشتر مناطق استان شد. به همین منظور۴ اطلاعیه و ۳ اخطاریه جهت هشدار درخصوص پدیده‌های جوی بخصوص وزش باد شدید، رگبار شدید باران، آبگرفتگی، سیلابی شدن روخانه‌ها و رعدوبرق صادر گردید.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۹۸

 

چکیده: طی مرداد ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در تمام ایستگاه‌های استان کاهش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل شاخصی، کمتر از میانگین بلندمدت بوده‌ است. در مرداد ماه ۱۳۹۸ با نفوذ مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که پنج اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعدوبرق صادر شود.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۹۸

 

چکیده: طی تیر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان کاهش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل شاخصی، بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است. میانگین این افزایش برابر با ۹۱ درصد است. بارش بهنگام تیر ماه سال ۹۸، نقش مهمی در رهایی از خشکی مزارع برنج داشت. در تیرماه ۱۳۹۸ ورود مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که سه اطلاعیه و دو اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران و رعدوبرق صادر شود.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۹۸

چکیده: طی خرداد ۱۳۹۸ میانگین ماهانۀ دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در تمام ایستگاه‌های استان افزایش را نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به شکل ویژه، کمتر از میانگین بلندمدت بوده است؛ میانگین این کاهش برابر با ۸۷ درصد است. خرداد سال ۹۸، یکی از خشکترین خردادهای گیلان در طی دوره آماری بوده است. در این ماه حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که پنج اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار درخصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، رگبار شدید باران، و رعدوبرق صادر شود.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۹۸

چکیده: طی اردیبهشت ۱۳۹۸، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، میانگین دمای ماهانه ‌در ایستگاه‌های هواشناسی استان به جزء جیرنده، مابقی بین ۰٫۴ تا ۱٫۱ بالاتر از میانگین بلند مدت بوده است. توزیع مقادیر بارش طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان در نقاط جلگه شرقی (کیاشهر، رودسر و لاهیجان) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، خیلی بیشتر از نرمال بوده است (رودسر حدود سه برابر سال قبل). در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که در مجموع اداره کل هواشاسی گیلان، چهار اطلاعیه و پنج اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، کاهش دما، بارش شدید باران، مه، تگرگ، رعدوبرق، سرمازدگی، مواج شدن دریا و غیره برای بخش های جوی، دریایی و هواشناسی کشاورزی صادر شد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش باد شدید، بارش برف، بارش باران شدید، موج های سرمایی، یخبندان، سرمازدگی در بخش محصولات کشاورزی، توفان رعدوبرق، بارش برف، کولاک برف و غیره بوده است. همچنین در اردیبهشت ۹۸ عمق برف تازه به ۱۱ سانتی متر برف در هواشناسی ماسوله به ثبت رسید.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۹۸

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در ایستگاه‌های غربی، جنوبی و کوهستانی کاهش را نشان می‌دهد و در برخی نقاط مانند بندرانزلی و رودسر افزایش نشان می‌دهد. بارش نیز در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان بیشتر از میانگین بلندمدت بوده‌ است. میانگین افزایش برابر با ۸۷ درصد است. در فروردین ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که هشت اطلاعیه و پنج اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، کاهش دما، بارش شدید باران، مه، تگرگ، رعد و برق و غیره صادر شد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش باد شدید، بارش برف، بارش باران شدید، موج‌های سرمایی، یخبندان، سرمازدگی در بخش محصولات کشاورزی، توفان رعدوبرق، کولاک برف و غیره بوده است.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۷

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در ایستگاه‌های جلگه‌ای افزایش را نشان می‌دهد و در برخی نقاط مثل بندرانزلی این افزایش قابل توجه بوده است. بارش نیز در مقایسه باشرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی استان گیلان به جز منطقۀ کیاشهر بیشتر از میاگین بلند مدت بوده است. در اسفند ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث گردید که پنج اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌های جوی همانند وزش باد شدید، افزایش دما، کاهش دما، بارش شدید باران و غیره صادر گردد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش باد، بارش برف، بارش باران، موج‌های گرمایی، موج‌های سرمایی،یخبندان، طوفان رعد و برق، کوالک برف و غیره بوده است.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۷

چکیده: طی بهمن ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش را نشان می‌دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی بیشتر از نرمال و تنها در ایستگاه‌های جیرنده و لاهیجان کمتر از نرمال را نشان می‌دهد. در بهمن ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که هفت اطلاعیه و یک اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی همانند وزش باد شدید، افزایش دما، بارش شدید و غیره صادر شود. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل بارش برف، بارش باران، موج‌های گرمایی و غیره بوده است.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۷

چکیده: طی دی ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در جلگه مرکزی افزایش و در جلگه غربی و ارتفاعات کاهش را نشان می‌دهد بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در ایستگاه‌های هواشناسی جلگه مرکزی و جلگه غربی کمتر از نرمال و در ارتفاعات و جلگه شرقی بیشتر از نرمال بوده است. در دی ماه ۱۳۹۷ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث گردید که شش اطلاعیه و دو اخطاریه به منظور هشدار در خصوص پدیده‌هایی همانند وزش باد شدید، افزایش دما، کاهش دما، بارش شدید باران و غیره صادر گردد. مخاطرات رخ داده در این ماه شامل وزش طوفان، بارش برف، بارش باران، موج‌های گرمایی، موج‌های سرمایی، کوالک برف و غیره بوده است.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۷

چکیده: طی آذر ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش نشان می‌دهد. بیشترین افزایش میانگین دما در ایستگاه جیرنده با رقمی برابر با ۳ درجه سلسیوس بوده است. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، رفتاری دوگانه نشان می‌دهد. همانند سال زراعی گذشته، همچنان کاهش مشخصی در میزان بارش جلگه و ساحل مرکزی و شمالی مشاهده می‌شود (بندرانزلی، کیاشهر و رشت). میانگین کاهش در این ایستگاهها برابر با ۳۳٫۴ درصد است. بقیه ایستگاه‌های استان همگی افزایش در میزان بارش را نشان می‌دهند. بیشترین میزان افزایش مربوط به ایستگاه جیرنده با ۱۴۴ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت است. در آذر امسال برخالف، رویه معمول سال‌های با شرایط آّب و هوایی نرمال، در جلگه بارش برف رخ نداد.


بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۷

چکیده: طی آبان ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، کاهش نشان می‌دهد. بیشترین کاهش در ایستگاه جیرنده با رقمی برابر با ۱٫۲ – درجه سلسیوس بوده است. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، رفتاری دوگانه نشان می‌دهد. همانند سال زراعی گذشته، همچنان کاهش مشخصی در میزان بارش جلگه و ساحل مرکزی مشاهده می‌شود. در ایستگاه‌های هواشناسی کوهستانی نیز، به جز ایستگاه‌های ماسوله، جیرنده و منجیل، بارشی کمتر از نرمال تجربه می‌کند. بیشترین کاهش میزان بارش برابر با ۴۸٫۷ درصد مربوط به ایستگاه منجیل است. میانگین کاهش در این ایستگاهها برابر با ۱۷ درصد است. ایستگاه‌های غربی استان همگی افزایش بارش را نشان می‌دهند. ایستگاه رودسر دارای ۵۹٫۲ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت است. در سوم آبان ماه، شاهد رخداد باد گرمش شدید در استان بودیم.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۷

چکیده: طی مهر ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش جزئی را نمایش می‌دهد. تنها در ایستگاه جیرنده شاهد کاهش جزئی دما نسبت به بلندمدت بوده‌ایم. بارش درمقایسه باشرایط بلندمدت، در ایستگاههای هواشناسی، به جز ایستگاه‌های ساحلی کیاشهر، کشاورزی، جیرنده و منجیل، بیشتر از نرمال بوده و میانگین کاهش بارندگی در این ایستگاهها به میزان ۳۱ درصد است. موج بارشی ۱۳ و ۱۴ مهر سبب تغییر شرایط بیلان بارشی در بسیاری از ایستگاه‌های استان گیلان شد. به طوریکه ایستگاهی مانند رودسر دارای ۷۷/۶ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت بود. موج بارشی مورد اشاره سبب رخداد سیل در بخشهای شرقی و غربی استان شد. و رکورد بارشی با ۳۰۰٫۶ میلیمتر در ۲۴ ساعت را ثبت کرد.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۷

چکیده: طی شهریور ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، به غیر از ایستگاه کیاشهر، افزایش جزئی داشته است. بارش در مقایسه باشرایط بلندمدت،در همه ایستگاه‌های هواشناسی، کمتر از نرمال بوده است. میزان کاهش به شکل مشخصی در تمام ایستگاه‌ها بالا بوده، کمترین رقم آن مربوط به ایستگاه ماسوله ۱۷ درصد و بیشترین آن، مربوط به فرودگاه رشت با رقم ۹۱ درصد است. به طور کلی میزان کاهش بارش در ایستگاه‌های غرب استان کم ولی در مرکز، شرق و مناطق کوهستانی بسیار بالا است.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان شهریور ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۷

چکیده: طی مرداد ۱۳۹۷، میانگین دماهی ماهانه هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت افزایش اندکی را نشان می‎دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در همۀ ایستگاه‌های هواشناسی به جز ایستگاه‎های جیرنده و منجیل، بیشتر از نرمال بوده است. با توجه به شرایط جوی در این ماه، سه اخطاریه و پنج اطلاعیه هواشناسی برای مخاطرات جوی در استان گیلان صادر گردید. در طی این ماه بارش سنگین ۱۶۴ میلیمتر در طی ۲۴ ساعت برای انزلی، سرعت باد ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت در منجیل، مه در ماسوله و رعد و برق در بسیاری از نقاط استان از مخاطرات جوی ثبت شده در استان گیلان بوده است. بارش شدید و باد در برخی از نقاط استان باعث ورس شدن (خوابیدن شالی) شالی‌زارها گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۷

چکیده: طی تیر ماه ١٣٩٧ ،در تمامی ایستگاه های هواشناسی استان گیلان میانگین دمای هوا در مقایسه با میانگین بلندمدت افزایش چشمگیر داشته است. این افزایش دمای هوا در ایستگاه هواشناسی تالش به ۱٫۹ و در جیرنده تا ۴٫۴ درجه سلسیوس رسید. با توجه به این که وجود دمای بالا به همراه رطوبت نسبی بالا، باعث افزایش ضریب ناراحتی (عدم آسایش در انسان) می گردد و این افزایش مستقیماَ بر روی مصرف انرژی برق و آب تاثیرگذار است، لذا در راستای مدیریت موضوع، استانداری محترم گیلان اقدام به تغییر در شروع ساعات کار ادارات استان نمود. بارش تیر ماه جلگه در مقایسه با شرایط بلندمدت در همه نقاط استان افزایش داشته است. میزان ساعات آفتابی به جز بندرانزلی در مابقی ایستگاه‌های هواشناسی افزایش قابل توجه داشته است.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۷

چکیده: طی خرداد ١٣٩٧، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، کاهش کمی یافت. بیشترین مقدار این کاهش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به یک درجه سلسیوس رسید. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی بالاتر از نرمال بودهاست. بیشترین این افزایش در ایستگاه تالش به رقم، ١٠٠ درصد رسیده است. با این حال، در برخی از ایستگاه‌های هواشناسی استان همچون بندرانزلی و کیاشهر تغییرات منفی بوده و تا ١٨ درصد بارش کاهش از نرمال در آنها ثبت شده است. بارش‌های ماه خرداد، نقش موثری در تامین آب به‌هنگام و بارش موثر در شالیزارهای گیلان داشته است. علاوه براین‌ها، خرداد امسال، رفتار بهار مشابه انتظار معمول و طبیعی از بهار بوده است. در بیشتر روزهای این ماه، مناطق ارتفاعی استان رگبارهای بهاری را تجربه کرده‌اند. از رخدادهای قابل توجه این ماه، سیل مخرب ٢۵ خرداد حوضۀ آبریز کاکرود بوده است که منجر به خسارت جانی و مالی شد.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۷

چکیده: طی اردیبهشت ١٣٩٧، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ١.١ درجه سلسیوس رسید. مقدار بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. بیشترین مقدارکاهش، در ایستگاه هواشناسی آستارا با ٧۶ درصد ثبت شده است. با این حال، در برخی از ایستگاههای هواشناسی استان همچون جیرنده، کیاشهر و ماسوله تغییرات مثبت بوده و تا ٢٢ درصد بارش بیشتر از نرمال در آنها ثبت شده است.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۷

چکیده: طی فروردین ۱۳۹۷، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ۱٫۱ درجه سلسیوس رسید. مقدار بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. برف تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷، در مناطق کوهستانی از پدیده‌های قابل توجه این ماه بود.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۳۹۷

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۶

چکیده: طی اسفند ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ۲٫۱ درجه سلسیوس رسید. بارندگی در مقایسه با شرایط بلندمدت، در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. در این ماه برای شرایط جوی باد شدید، گرمش و بارش تعداد ۶ اطلاعیه و یک اخطاریه صادر گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۶

چکیده: طی بهمن ماه ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، تفاوت‌های مشخصی را نشان نمی‌دهد. این تفاوت‌ها مقادیر منفی و مثبت را در ایستگاه‎های مختلف نشان می‎دهد. بارش در مقایسه با شرایط بلندمدت، در همۀ ایستگاه‌های هواشناسی، به جز ایستگاه‌های ساحلی کیاشهر و بندرانزلی، بیشتر از نرمال بوده است. در بهمن ماه ۱۳۹۶ حضور مداوم سامانه پرفشار و همراهی ناوه‌های ارتفاعی و دمایی سطوح میانی و فوقانی جو، شرایط را برای آسمان ابری و مه آلود، بارندگی و وزش باد فراهم کرد. صدور یک اطلاعیه ناشی از هوای سرد و بارانی و ۲ اخطاریه به دلیل کاهش دما، بارش باران و برف حاکی از استقرار جو ناپایدار در این ماه است. به طوریکه در نیمۀ ابتدایی ماه در جلگه (علاوه بر ارتفاعات) شاهد بارش برف بودیم. تنها حضور کم‌فشار و وزش باد گرم در روزهای ابتدایی ماه موجب صدور یک اطلاعیه مربوط به افزایش دما و سرعت وزش باد گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۶

چکیده: طی دی ماه ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مقدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به میزان ۳٫۳ درجه سلسیوس بود. بارندگی در مقایسه با شرایط بلندمدت، در همۀ ایستگاه‌های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. در دهه سوم دی ماه ۱۳۹۶ غلبه پرفشار و همراهی ناوه سطوح میانی جو، شرای را برای آسمان ابری و مه آلود، بارندگی و وزش باد فراهم کرد. صدور ۴ اطلاعیه ناشی از هوای سرد و بارانی و یک اطلاعیه و یک اخطاریه به دلیل وزش باد گرم و افزایش دما، حکایت از جو متغیر در این ماه دارد.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۶

چکیده: طی آذر ۱۳۹۶ ، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی استان بجز آستارا، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، افزایش یافت. بیشترین مفدار این افزایش در ایستگاه هواشناسی جیرنده به ۱٫۱ درجه سلسیوس رسید. بارندگی درمقایسه با شرایط بلندمدت، در همه ایستگاه های هواشناسی کمتر از نرمال بوده است. سامانه های جوی در طی این ماه باعث ایجاد پدیده مه، بارش و وزش شدید باد (گرمش)گردید. در آذر ۹۶ غالبا مراکز پرفشار و یا زبانه آنها بر استان حاکم بوده است. عمده بارش، طی سه موج بارشی و در نیمه اول ماه اتفاق افتاد. این شرایط در مجموع موجب صدور ۱ اطلاعیه و ۱ اخطاریه شد. در موج بارشی روزهای ۱۵ و ۱۶ آذر ۹۶ در ارتفاعات بالاتر از ۷۰۰ متری استان بارش برف رخداد، در ایستگاه هواشناسی جیرنده عمق برف ۲۰ سانتی متر و در ایستگاه هواشناسی ماسوله ۲۸ سانتی متر ثبت گردید.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۶

چکیده: طی آبان ماه ۱۳۹۶ ، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی استان بجزء آستارا، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت افزایش قابل توجه داشته است. این افزایشدمای هوا در ایستگاه هواشناسی جیرنده تا ۴٫۱ درجه سلسیوس رسید. بارش آبان ماه گیلان درمقایسه با شرایط بلندمدت در همه نقاط استان کاهش شدید پیدا کرد. عمده مخاطرات استان در آبان ۹۶ شامل: باد شدید گرمش و طوفان رعد و برق و رگبار باران و هم چنین پدیده گردو خاک( ریز گردها)بوده است. بر اساس احتمال وقوع این مخاطرات، هواشناسی استان برای ایجاد آمادگی مردم و دستگاه های مرتبط ، اقدام به صدور ۶ اطلاعیه و ۴ اخطاریه هواشناسی در طی ماه نمود.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان ۱۳۹۶

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان در مهر ۱۳۹۶

چکیده: طی مهر ماه ۱۳۹۶، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی جلگه ای استان، در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت کاهش قابل توجه داشته است. این کاهش در ایستگاه کشاورزی رشت به ۱٫۸- درجه سلسیوس رسید. بارش مهر ماه گیلان درمقایسه با شرایط بلندمدت، بجزء تالش، در برخی نقاط در حد نرمال و در بسیاری از مناطق خیلی بیشتر از نرمال بوده است. موج های بارشی قوی در تاریخ های ۶، ۱۰، ۱۱و ۱۲ مهر باعث ایجاد بارش شدید به همراه طوفان رعد و برق در استان شده وآبگرفتگی معابر، رانش، سیل و… را به همرا داشته است. بر اساس احتمال وقوع این پدیده هواشناسی در استان و ایجاد آمادگی مردم و دستگاه های مرتبط و مبتلا به، این اداره کل از روزهای قبل نسبت به صدور اطلاعیه و اخطاریه هواشناسی اقدام نمود.

دریافت بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۱۳۹۶

فصلنامه‌ها

فصلنامه زمستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ‎٩۷‏ تا پایان اسفند ۹۸ به مقدار ۶۱۲/۵ میلیمتر ببشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا بایان اسفند. ۵۸۱/۱ میلیمتر) بوده است(پهنه‌بندی مر کز ملی خشکسالی هواشناسی). برای فصل زمستان ۱۳۹۸ دما حدود ۱/۱ درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان. ۷/۵ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال زمستان ۷۵ درصد) و ساعت آفتابی ۵ ساعت بیشتر از نرمال (نرمال زمستان ۳۲۷ ساعت) بوده است.

 

دریافت فصلنامه زمستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان


 

فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ‎٩۷‏ تا پایان آذر ۹۸ به مقدار ۳۵۵/۲ میلیمتر در حد نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان آذر، ۳۶۲/۸ میلیمتر) بوده است (پهنه‌بندی مرکز ملی خشکسالی هواشناسی). برای فصل پاییز ۱۳۹۸ دما حدود ۰/۳ درجه بیشتر از نرمال (نرمال پاییز ۱۳/۹ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال پاییز ۷۷ درصد) و ساعت آفتابی ۵ ساعت کمتر از نرمال (نرمال پاییز ۳۶۷ ساعت) بوده است.
در دوره سه ماهه پاییز ۱۳۹۸ با روش SPEI نواحی نسبتاً گسترده‌ای از استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت). مناطقی از غرب و جنوب استان استان ترسالی (دریافت آبی بیشتر از میانکین بلند مدت) و مناطقی از شرق، جنوب شرقی و آستارا خشکسالی (دریافت آبی کمتر از میانگین بلند مدت) داشته است.
پیش‌بینی برای زمستان: طی ماه‌های دی لغایت اسفند ۱۳۹۸ متوسط بارش استان ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال (نرمال زمستان ۲۱۹ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۰/۵ تا ۱/۵ درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان استان ۷.۲ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

فصلنامه تابستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

چکیده: بارش سال زراعی از مهر ۹۷ تا پایان شهریور ۹۸ به مقدار ۱۰۷۸/۷ میلیمتر، ۱۲ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان تابستان، ۹۶۴/۳ میلیمتر) بوده است. برای فصل تابستان ۱۳۹۸، دما حدود ۰/۳ درجه کمتر از نرمال (نرمال تابستان، ۲۴/۲ درجه)، رطوبت نسبی درحد نرمال (نرمال تابستان ۷۳ درصد) و ساعت آفتابی ۱۸ ساعت کمتر از نرمال (نرمال تابستان، ۶۸۷ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۸ با روش SPEI نواحی نسبتاً گسترده‌ای از استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی در حد میانگین بلندمدت). مناطقی از مرکز و شمال غرب استان ترسالی (دریافت آبی بیشتر از میانگین بلندمدت) و مناطقی از جنوب، جنوب شرق و غرب استان خشکسالی (دریافت آبی کمتر از میانگین بلندمدت) داشته است.
پیش‌بینی برای پاییز: طی ماه‌های مهر لغایت آذز ۱۳۹۸، متوسط بارش استان ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرمال نرمال پاییز ۴۶۰ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان در حد نرمال (نرمال پاییز ۱۳/۶ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه تابستان ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

فصلنامه بهار ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

چکیده: بارش سال زراعی از مهر ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۳۹۸ به مقدار ۸۷۵/۸ میلیمتر، ۱۷ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان بهار، ۷۴۸/۵ میلیمتر) بوده است. برای فصل بهار ۱۳۹۸، دما حدود نیم درجه بیشتر از نرمال (نرمال بهار، ۱۷/۰ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال بهار، ۷۴ درصد) و ساعت آفتابی ۷۳ ساعت بیشتر از نرمال (نرمال بهار، ۵۷۰ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه بهار ۱۳۹۸ با روش SPEI بیشتر مناطق استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، درحد میانگین بلندمدت)، قسمتی از بندرانزلی و منطقه تالش دارای خشکسالی ضعیف (دریافت آبی، کمی کمتر از میانگین بلندمدت) بوده است.
پیش‌بینی برای تابستان: طی ماه‌های تیر لغایت شهریور ۱۳۹۸، متوسط بارش استان، ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرمال (نرمال تابستان، ۱۹۷ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۰/۵ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال (نرمال تابستان، ۲۴ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه بهار ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

 

فصلنامه زمستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده:در استان گیلان برای فصل زمستان ۱۳۹۷، بارش سال زراعی جاری از مهر ۹۷ تا پایان اسفند ۹۷ به مقدار ۱۵٫۶ درصد بیشتر از نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان زمستان، ۵۸۰٫۹ میلیمتر) بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال (نرمال زمستان ۷٫۲ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال زمستان، ۷۶ درصد) و ساعت آفتابی ۷۲ ساعت بیشتر از نرمال (نرمال زمستان، ۳۰۴ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۷ با روش SPEI بیشتر مناطق استان خشکسالی نداشته است (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت)، منطقه محدودی از سیاهکل و شرق دارای خشکسالی ضعیف (دریافت آبی، کمی کمتر از میانگین بلندمدت) بوده است.
طی ماه‌های فروردین لغایت خرداد ۱۳۹۸، متوسط بارش استان در حد نرمال (نرمال بهار، ۱۵۳ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۰٫۵ تا ۱ درجه بالاتر از نرمال (نرمال بهار، ۱۷ درجه) پیش‌بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه زمستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

فصلنامه پاییز ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل پاییز ۱۳۹۷، بارش سال زراعی از مهر۹۷ تا پایان آذر۹۷ به مقدار ۱۰٫۳ درصد بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۳۶۳ میلیمتر) بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۱۳٫۶ درجه)، رطوبت نسبی کمی بیشتر از نرمال (نرمال پاییز، ۷۸ درصد) و ساعت آفتابی کمی کمتر از نرمال (نرمال پاییز، ۳۷۴ ساعت) بوده است. در دوره سه ماهه پاییز ۱۳۹۷ با روش SPEI بیشتر مناطق استان شامل خشکسالی نبودند (دریافت آبی در حد میانگین بلند مدت)، منطقه محدودی از رودبار دارای خشکسالی ضعیف (دریافت آبی کمی کمتر از میانگین بلند مدت) است.
طی ماه های دی لغایت اسفند ۱۳۹۷، متوسط بارش استان، ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال (نرمال زمستان، ۴۰۰ میلیمتر) و متوسط دمای هوا در استان ۱ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال (نرمال زمستان در رشت، ۸ درجه) پیش بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه پاییز ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

فصلنامه تابستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل تابستان ۱۳۹۷، بارش سال زراعی از مهر۹۶ تا پایان شهریور۹۷ به مقدار ۲۶٫۴ درصد کمتر از نرمال بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از نرمال و رطوبت نسبی و ساعت آفتابی در حد نرمال بوده است. در دوره سه ماهه تابستان ۱۳۹۷ با روش SPEI همه مناطق استان دارای درجات مختلف خشکسالی بوده و قسمت‌های غرب و جنوب استان شدت خشکسالی بیشتری دارند.
طی ماه‌های مهر لغایت آذر ۱۳۹۷، متوسط بارش استان، ۱۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از نرمال و متوسط دمای هوا در استان ۰٫۵ تا ۱ درجه بالاتر از نرمال‌ پیش بینی می‌شود.

دریافت فصلنامه تابستان ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

فصلنامه بهار ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

چکیده: در استان گیلان برای فصل بهار ۱۳۹۷، بارش ۱۸٫۸ درصد کمتر از نرمال بوده و بیشترین دریافت بارش در نواحی غرب و کوهستانی بوده است. دما حدود یک درجه بیشتر از بلند مدت و رطوبت نسبی و ساعت آفتابی کمی کمتر از نرمال بوده است. در دورۀ یکساله تا انتهای بهار ۱۳۹۷ با روش SPEI همه مناطق استان دارای درجات مختلف خشکسالی بوده و قسمت‎های غرب و مرکز شدت خشکسالی بیشتری دارند.
در فصل بهار سه مخاطرۀ جوی مهم شامل باد گرمش شدید در ۴ فروردین که موجب خسارات مالی فراوان شد، موج سرمایی ۲۷ فروردین که شدیداً به باغ‌های فندق، گردو و چای استان آسیب رسانید و سیل ۲۵ خرداد که باعث بروز خسارات مالی و جانی در ناحیۀ کاکرود شه رستان رودسر شد.

دریافت فصلنامه بهار ۱۳۹۷ هواشناسی استان گیلان

مقالات و تألیفات

نرم‌افزارهای محاسباتی

تهیه نرم‌افزارهای تحت Excel به منظور تهیه گزارشات و انجام تحقیقات بنا به مورد، نیاز به یک سری محاسبات گاهاً پیچیده هم از نظر فرمول محاسباتی و هم از نظر تعداد زیاد داده می‌باشد. واحد تحقیقات تلاش کرده است در مواردی که احساس نیاز صورت گرفته، اقدام به تهیه نرم افزار محاسبتی کند و آن را در اختیار همکاران استان و سایر استان‌ها قرار دهد تا در بهبود بهینه‌سازی زمان مفید واقع گردد.

 

نرم افزار CDT_Worsley : این نرم افزار همگنی سری داده ها را با دوروش آزمون همگنی انحرافات تجمعی ( CDT ) (Cumulation Deviation Test) و آزمون همگنی درست‌نمایی ورسلی (Worsley’s Liklyhood Ratio Test) محاسبه کرده و آماره های مربوط به این آزمون‌ها را ارائه می‌دهد.

دانلود فایل محاسباتی

 

نرم افزار Radiation_Angstrom : این نرم افزار مقدار تابش روزانه را با واحد مگاژول بر مترمربع بر روز (MJ/m2.day) به روش آنگستروم (Angstrom) محاسبه میکند. ورودی نرم افزار عرض جغرافیایی ایستگاه، دو ثابت وابسته به مکان و روز ژولیوسی هستند.

دانلود فایل محاسباتی

 

نرم افزار محاسبه میانگین : محاسبه میانگین سری داده ها به صورت سالانه، ماهانه، ماهانه برای هرسال.

دانلود فایل محاسباتی

 

نرم افزار ET : این نرم افزار دمای موثر (Effective Temperature) را برای سری داده‌ها محاسبه می‌کند. ورودی آن دما (سلسیوس) و رطوبت نسبی است و نتیجه را براساس طبقه‌بندی معرفی شده و رنگ‌بندی ارائه می‌دهد.

دانلود فایل محاسباتی

 

نرم افزار HI : این نرم افزار شاخص حرارتی (Heat Index) را برای سری داده‌ها براساس فرمول معرفی شده در سایت NOAA محاسبه می‌کند. ورودی آن دما (سلسیوس) و رطوبت نسبی است و نتیجه را براساس طبقه‌بندی معرفی شده و رنگ‌بندی ارائه می‌دهد.

دانلود فایل محاسباتی