ارتباط با ما

ارتباط با ما

اداره کل هواشناسی استان گیلان

آدرس: رشت – بلوار معلم – خیابان هواشناسی – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

کد پستی: ۵۵۵۹۵ – ۴۱۵۳۷

تلفن: ۳۳۲۴۰۶۸۲- ۰۱۳

دفتر حراست: داخلی ۱۱۳

روابط عمومی: داخلی ۱۴۲

ایمیل: info@gilmet.ir

⇐ برای رفتن به صفحه نظر، پیشنهاد و شکایت اینجا کلیک فرمایید.

آمار و اطلاعات

 

چنانچه مایل به دریافت داده ها و اطلاعات هواشناسی می باشید ، می توانید به یکی از چند طریق زیر اقدام نمایید :

۱- پست الکترونیک gilan.database@gmail.com

۲- ارسال فکس به شماره ۳۳۲۲۱۲۸۶ – ۰۱۳

۳- تماس تلفنی با شماره تماس ۳۳۲۲۱۲۹۱ – ۰۱۳

۴-حضور در اداره کل هواشناسی استان گیلان و مراجعه به بخش آمار و اطلاعات اداره به این صورت که ابتدا درخواست خود را به همراه مشخصات فردی تکمیل نموده سپس به یکی از طرق فوق درخواست خود را به بخش آمار و اطلاعات اداره کل هواشناسی استان تحویل دهید.