دوشنبه، ۷ بهمن ، ۱۳۹۸   

استان گیلان استان گیلان

پيش بينی امروز:

رشت بندر انزلی لاهيجان منجيل بندر آستارا
دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش:
0 0 0 0 0

آخرين تصوير ماهواره

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار

مشاهده تمامی محصولات رادار

فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ هواشناسی استان گیلان

چکیده: ميانيگن بارش سال زراعی استان گيلان از مهر ‎٩۷‏ تا پایان آذر ۹۸ به مقدار ۳۵۵/۲ میلیمتر در حد نرمال (نرمال بارش زراعی تا پایان آذر، ۳۶۲/۸ میلیمتر) بوده است (پهنه‌بندی مرکز ملی خشکسالی هواشناسی). برای فصل پاییز ۱۳۹۸ دما حدود 0/3 درجه بیشتر از نرمال (نرمال پاییز ۱۳/۹ درجه)، رطوبت نسبی در حد نرمال (نرمال پاییز ۷۷ درصد) و ساعت آفتابی ۵ ساعت کمتر از نرمال بوده است.[...]

دريافت فصلنامه پاييز 1398

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: دی ۱۳۹۸)

چکیده: براساس آخرین خروجی مراکز پیش بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (دی لغایت اسفند)، متوسط بارش استان، کمتر از نرمال (در بعضی مناطق استان حدود ۲۰ درصد کمتر از نرمال) و در بعضی از استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. بنظر می‌رسد کاهش بارش در نیمه اول زمستان محسوس بوده و در بعضی استان‌های غربی کشور نیز پیش‌بینی می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد متوسط دمای هوا در استان طی سه ماه آینده(بویژه طی ماه های دی و بهمن) حدود ۰٫۵ تا ۱٫۵ درجه بالاتر از نرمال باشد که این شرایط برای حوضه آبریز سفیدرود نیز پیش‌بینی‌می شود.
طی دو تا سه ماه آینده شرایط برای افزایش فراوانی باد گرم مهیا شود و سامانه‌های جوی خیلی سرد و بارشی نفوذ و فعالیت چندانی در منطقه نداشته باشند و دامنه فعالیت آنها کاسته شود. به عبارت دیگر بنظر می‌رسد نیمه اول زمستان با شرایط جوی غالبا پایدار همراه باشد.
بنابر اظهارنظر متخصصین امر، درصد وقوع پیش‌بینی‌های اقلیمی برای سه ماهه آینده حدود 70 درصد می‌باشد.[...]

دريافت پيشبينی اقليمی آبان 1398