پنج شنبه، ۲۱ آذر ، ۱۳۹۸   

استان گیلان استان گیلان

پيش بينی امروز:

رشت بندر انزلی لاهيجان منجيل بندر آستارا
دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش:
0 0 0 0 0

آخرين تصوير ماهواره

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار

مشاهده تمامی محصولات رادار

وضعیت آب و هوایی استان گیلان آبان 1398

چکیده: طی آبان 1398 میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌ها رفتاری دوگانه دارد. ایستگاه‌های کوهستانی دمای هوای کمتر از میانگین بلند مدت را نشان می‌دهند که این مقدار منفی در جنوب گيلان و جلگه مرکزی و شرقی نیز دیده می‌شود. در حالیکه ایستگاه‌های غرب و شمال جلگه مرکزی، دارای مقادیر افزایشی بوده‌اند. این الگو در میزان بارش استان هم مشاهد می‌شود. با وجود اینکه تمامی ایستگاه‌های کوهستانی گيلان دارای بارشی بیشتر از نرمال بوده‌اند، در برخی ایستگاه‌های جلگه‌ای استان همچون آستارا، تالش، لاهيجان، رودسر و کشاورزی رشت کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت رخ داده است. بیشترین کاهش بارش در ایستگاه هواشناسی آستارا تا 50 درصد بوده است. در بقیه ایستگاه‌های جلگه‌ای همچون بندرانزلی، کیاشهر و فرودگاه رشت شاهد افزایش بارش می‌باشیم. در آبان ماه ۱۳۹۸ حضور مداوم سامانه‌های جوی متنوع باعث شد که ۲ اطالعیه و ۵ اخطاریه صادر شود. [...]

دريافت بولتن آبان 1398

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۸)

چکیده: براساس آخرین خروجی مراکز پیش بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (آبان لغایت دي)، متوسط بارش استان، در حد نرمال (در بعضی مناطق استان حدود 10 تا 20 درصد کمتر از نرمال) و در استان‌هاي حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم در بعضی استان‌ها (نظیر زنجان، کردستان) در حد نرمال و در بعضی دیگر کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. در عین حال به نظر می‌رسد که بارش در آبان و آذر نزدیک به نرمال باشد و با انتقال به فصل زمستان از بارش‌ها کاسته شود. [...]

دريافت پيشبينی اقليمی آبان 1398