جمعه، ۹ اسفند ، ۱۳۹۸   

استان گیلان استان گیلان

پيش بينی امروز:

رشت بندر انزلی لاهيجان منجيل بندر آستارا
دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش:
0 0 0 0 0

آخرين تصوير ماهواره

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار

مشاهده تمامی محصولات رادار

وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۹۸

چکیده: طی دی ماه ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‎های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت در همه ایستگاه‎ها روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی دی ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان متوازن بوده است. بیشترین میزان افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی منجیل تا ۷۳ درصد و کمترین آن با رقم ۸/۷ درصد در ایستگاه جیرنده بوده است. بیشترین و کمترین بارش استان در دو ایستگاه هواشناسی بندرانزلی و جیرنده به ترتیب به اندازه ۱۹۱/۸ و ۲۳/۷ میلیمتر ثبت شده است. [...]

دريافت بولتن دی 1398

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: دی ۱۳۹۸)

چکیده: براساس آخرین خروجی مراکز پیش بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (دی لغایت اسفند)، متوسط بارش استان، کمتر از نرمال (در بعضی مناطق استان حدود ۲۰ درصد کمتر از نرمال) و در بعضی از استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. بنظر می‌رسد کاهش بارش در نیمه اول زمستان محسوس بوده و در بعضی استان‌های غربی کشور نیز پیش‌بینی می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد متوسط دمای هوا در استان طی سه ماه آینده(بویژه طی ماه های دی و بهمن) حدود ۰٫۵ تا ۱٫۵ درجه بالاتر از نرمال باشد که این شرایط برای حوضه آبریز سفیدرود نیز پیش‌بینی‌می شود.
طی دو تا سه ماه آینده شرایط برای افزایش فراوانی باد گرم مهیا شود و سامانه‌های جوی خیلی سرد و بارشی نفوذ و فعالیت چندانی در منطقه نداشته باشند و دامنه فعالیت آنها کاسته شود. به عبارت دیگر بنظر می‌رسد نیمه اول زمستان با شرایط جوی غالبا پایدار همراه باشد.
بنابر اظهارنظر متخصصین امر، درصد وقوع پیش‌بینی‌های اقلیمی برای سه ماهه آینده حدود 70 درصد می‌باشد.[...]

دريافت پيشبينی اقليمی آبان 1398

آخرین اخبار